He’s got heart: Menelik Watson donates pay to sick girl